Noticias

29 de octubre de 2010

Zenaqua®, la plataforma de control per a aqüicultura proposada per Ingesom

L’aqüicultura arriba a Espanya en els anys 80, amb una estructura familiar i molt tradicional, centrant-se en el cultiu del musclo i les truites. A partir dels 90, amb la introducció de les noves tecnologies en el sector, s’incorporen noves espècies com l’orada i el llobarro. També augmenta la conscienciació de preservar l’entorn natural davant la pesca massiva i l’augment de la demanda per part dels consumidors.

En l’actualitat, el sector aqüícola representa a nivell mundial la meitat de la producció de peix que es consumeix. A Europa aconsegueix gairebé el 20% de la producció de peix i dóna ocupació directa a unes 65.000 persones. Concretament a Espanya els ingressos se situen al voltant de 220 milions. La comunitat de Galícia aglutina el 70% de la producció nacional, sobretot pel cultiu del musclo.

Ingesom aporta solucions innovadores, sostenibles al món de l’aqüicultura i eficaces (estalvi energètic i de costos d’aigua), desenvolupant projectes d’automatització i control per a processos industrials mitjançant una estreta relació amb els centres d’aqüicultura.

Zenaqua® és un sistema de supervisió i control especialment dissenyat per gestionar, d’una manera eficient, tots els elements que componen un centre d’aqüicultura. El sistema Zenaqua® permet accedir a través d’una única aplicació des de les diferents plataformes (pc, pda,…) facilitant la labor de control a nivell usuari.

Noticias Relacionadas