Noticias

7 de mayo de 2013

Nova col·laboració entre la Universitat Jaume I i INGESOM

Raúl Marín és professor titular en la Universitat Jaume I de Xarxes Informàtiques i de Robòtica. Els seus camps d’interès en recerca són principalment Robòtica, Visió i Manipulació Submarina, incloent matèries com la localització, xarxes de sensors i actuadors, reconeixement d’objectes i Teleoperació de Robots. Raúl és coautor de diverses publicacions de recerca en aquests camps.

 Durant la seva col·laboració amb Ingesom ens valdrem de la seva experiència adquirida dins del grup d’investigación IRS amb el desenvolupament d’interfícies d’usuari avançades per a la monitorització i control remot de sistemes automàtics i de la seva experiència en l’àmbit marí, com el manteniment d’Observatoris Marins Permanents dins del projecte TRITON.

Raúl MarínConcretament el seu treball se centrarà a desenvolupar millores per al sistema Zenaqua. Un dels objectius marcats per a aquest projecte és estudiar, avaluar i proposar una arquitectura software/hardware per a la incorporació d’una càmera submarina al sistema, la qual estigui connectada a la interfície d’usuari, i el software de control de la qual sigui capaç de supervisar i extreure característiques geomètriques dels peixos, detectant la seva dimensió i altres paràmetres d’utilitat.

 

Noticias Relacionadas