Noticias

21 de noviembre de 2011

Ingesom visitarà el XIII Congrés Nacional d'Aqüicultura i el Simposium d'Aqüicultura Mediterrània i Catalana.

L’aqüicultura ha tingut en les últimes cuatros dècades un continu i intens creixement, fins a aconseguir que més de la meitat del conjunt dels productes del mar consumits actualment al món procedeixen de granges d’aqüicultura. Segons dades de la FAO, en 2009 Espanya va ser l’Estat Membre de la Unió Europea amb major producció en aqüicultura mitjana per tones, aquestes dades justifiquen per si sols que des dels principals organismes públics i privats es promogui l’organització de múltiples congressos, jornades i fires relacionats a aquest sector.

Coneixent l’acceptació del XIII Congrés Nacional d’Aqüicultura per totes les agrupacions i empreses que participen en aquesta activitat, també s’ha organitzat un simposium sobre aqüicultura mediterrània i catalana de la mà de XRAq (Xarxa de Recerca i Desenvolupament en Aqüicultura) i la SCB (Societat Catalana de Biologia). En aquest simposium participen nou ponents de gran experiència en el sector, com Ricard Carbó, cap de serveis tècnics del IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària), Antonio Villalba, investigador en el Centre d’Investigacions Marines de Corón i el Dr. Bob Devlin, creador del primer salmó transgènic de ràpid creixement. En una de les exposicions prevista al programa Ricard Carbó realitzarà una breu Intervenció sobre el Mòdul IRTAmar® i els sistemes de recirculació en general.

Donada la coincidència d’aquests esdeveniments, en Ingesom tenim un doble interès a assistir, doncs no solament és un congrés a nivell nacional d’un sector en el qual ens estem expandint sinó que a més, som els fabricants exclusius dels Mòduls de Recirculació IRTAmar®. A més, és un dels components principals del sistema Zenaqua®, que controla i supervisa tots els equips automatitzats existents en una piscifactoria reduint els costos econòmics i optimitzant el consum d’aigua.

Per ampliar la informació de tots els esdeveniments organitzats en el marc del XIII Congrés Nacional d’Aqüicultura:

Simposium sobre la acuicultura mediterránea y catalana en el XIII CNA – Ipac. Revista d’aqüicultura

www.seacongresos.org – Pàgina principal del Congrés Nacional d’Aqüicultura

congreso_bcn

Noticias Relacionadas