Noticias

5 de febrero de 2011

Ingesom i IRTA viatgen a Mèxic per a l'engegada d'un mòdul de recirculació d'aigua

La Divisió d’Aqüicultura d’Ingesom ha donat el seu primer pas en la internacionalització dels seus serveis en instal·lar un mòdul de recirculació d’aigua en un institut d’aqüicultura mexicà.

Ingesom va crear en 2009 una Divisió d’Aqüicultura arran de l’engegada d’un mòdul de recirculació d’aigua en el centre d’investigació d’aqüicultura que l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) té a Sant Carles de la Ràpita, ampliant d’aquesta forma la seva gamma de productes.

La Divisió d’Aqüicultura d’Ingesom ha donat el seu primer pas en la internacionalització dels seus serveis en instal·lar un mòdul de recirculació d’aigua en un institut d’aqüicultura mexicà.

Ingesom va crear en 2009 una Divisió d’Aqüicultura arran de l’engegada d’un mòdul de recirculació d’aigua en el centre d’investigació d’aqüicultura que l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) té a Sant Carles de la Ràpita, ampliant d’aquesta forma la seva gamma de productes.

La recentment creada Divisió d’Aqüicultura va realitzar altres projectes en aquest centre, com el control de temperatures en equips de laboratori o el muntatge d’alimentadors per a peixos. Fruit d’aquesta col·laboració satisfactòria es va signar un acord pel qual Ingesom va passar a ser el fabricant exclusiu dels seus mòduls autònoms d’recirculació IRTAmar®, component de referència en el sector acuícola.

El primer projecte fora de les nostres fronteres desenvolupat com a fabricant exclusiu dels mòduls IRTAmar® ha consistit en el disseny, muntatge i engegada d’una unitat en l’Institut de Acuacultura de l’Estat de Sonora situat en Badia de Kino, Mèxic.

irta_sonoraUna vegada definides les especificacions necessàries i el disseny del sistema a instal·lar, Ingesom va realitzar el muntatge i va gestionar el posterior enviament del mòdul al centre d’aqüicultura mexicà. Un equip format pel responsable d’automatització d’Ingesom, i pel cap de serveis tècnics i un tècnic de manteniment de l’IRTA, van viatjar en el mes de gener per realitzar l’engegada del mòdul i una breu formació sobre els sistemes de recirculació. 

Per a aquest centre d’aqüicultura, la instal·lació d’un mòdul IRTAmar® suposarà un gran avanç tecnològic i un augment notable en la productivitat. Aquest mòdul s’utilitzarà principalment per a la producció de peixos, com a sorells i totoabas. Per Ingesom, aquest projecte ha suposat un pas més cap a la consolidació de l’objectiu d’oferir solucions integrals d’automatització en el sector de l’aqüicultura.

Per ampliar la notícia es pot veure en aquests mitjans:

 

Noticias Relacionadas