Noticias

1 de octubre de 2010

Empresa escollida per a prova pilot “pràctiques+projecte” del nou Grau d'Informàtica

Ingesom ha estat elegida com a empresa per realitzar una experiència pilot d’Estada en Pràctiques + Projecte fi de carrera per als estudiants del futur Grau en Enginyeria Informàtica.

Ingesom ha estat sel.leccionada per realitzar un projecte conjuntament amb la Universitat Jaume I per acollir a un estudiant d’últim curs d’Enginyeria en Informàtica que realizarà el seu projecte fi de carrera al mateix temps que realitza la estada en pràctiques en la empresa

Fins ara, els estudiants de l’UJI havien de realitzar unes pràctiques en empresa obligatories, i un projecte final de carrera a part de la estada en pràctiques que solia estar relacionat amb l’entorn universitari.

A partir del curs 2010-2011, amb la implantació del nou Grau en Informática, los estudiantes de cuarto curso deberán realizar el proyecto final de carrera como parte de la estancia en prácticas que realicen en una empresa. Avanzándose a este momento, la universidad a seleccionado a INGESOM como una de las empresas donde realizar estas pruebas piloto.

Noticias Relacionadas