Què és un control de producció?

Què és un control de producció?

Un control de producció és un sistema informàtic que supervisa l’estat dels diferents processos productius per a extreure informació de l’estat de planta en temps real. L’objectiu principal és ajudar en l’optimització de processos i recursos,...