Noticias

25 de setembre de 2017

Sistema de control de producció: parades i motius de parada

INGESOM programa un Software de control de parades i registre de motius de parada en temps real per a les zones d’esmaltadores, premses i la zona de selecció de HIJOS DE FRANCISCO GAYAFORES SL, fabricadora de ceràmica i gresporcelànic de màxima qualitat amb dissenys innovadors situat a Onda, Castelló.
La implementació d’un PLC mestre monitoritza les diferents màquines de les zones esmentades, registra cadascuna de les parades produïdes i les assigna als operaris actius en cada moment. A més, la programació de les HMI permet visualitzar les parades, indicar el motiu de les mateixes per part dels operaris i obtenir un informe sobre les últimes parades registrades des de la pròpia pantalla tàctil.
Amb aquest control de parades els responsables de GAYAFORES obtenen informació detallada de les parades registrades, els seus motius i els operaris implicats. En definitiva, tenen un major control sobre el procés productiu i poden prendre mesures correctives per millorar la producció de la planta.

Noticias Relacionadas