Sistema de gestió energètica

El sistema de gestió energètica de INGESOM és capaç de monitorizar els principals usos energètics a diferents nivells. L’objectiu principal és reduir costos en la planta mitjançant la detecció de sobrecostos energètics i l’avís de les anomalies al mateix moment en què es produeixen.

Per aconseguir-ho, monitorizamos els consums energètics (gas, electricitat…) en diferents punts estratègics de la fàbrica: escomesa general, punts de distribució i a nivell de màquina. Amb tot això, a més dels consums energètics a nivell de màquina, disposem d’informació de l’estat de planta en temps real.

Es tracta d’una aplicació informàtica industrial (SCADA) instal·lada en les instal·lacions del client. Per tant, a més de fàcil d’usar, és molt robusta i fiable. D’altra banda serveix com a eina de suport per a la implantació de la ISO 50001.

És completament adaptable a les necessitats de cada client. Encara que disposem d’informes predefinits, ens adaptem als informes que requereixi cada client. Així mateix, el sistema es pot connectar amb el Sistema ERP de fàbrica per extreure informació de producció que ens permeti generar informes de cost per producte (€/m2).

L’eina ha estat desenvolupada per al sector ceràmic, el qual té algunes particularitats específiques.

Si desitja rebre més informació dels nostres serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres i el visitarem sense cap compromís.