Passarel·les de comunicació

En INGESOM som especialistes a fer que diferents màquines o sistemes es comuniquin entre si. Utilitzant una barreja de protocols estàndard i propietaris realitzem la interconnexió de sistemes a priori dispars. Aquesta comunicació s’estableix en temps real mitjançant l’ús de serveis que s’executen en segon pla en un PC.

Per a cada problemàtica concreta busquem la millor solució tenint en compte el cost. Les nostres solucions inclouen:

  • Llibreries de comunicacions de software lliure (per a usos senzills)
  • Llibreries de comunicacions propietàries (per a usos avançats)
  • Llicència de comunicacions Indusoft (quan es necessita comunicar amb una gran varietat de protocols de comunicació industrial)
  • Programació en .NET d’aplicació tipus servei