Outsourcing de personal

L’evident rapidesa amb la qual avança la tecnologia i les tècniques de programació fa que a moltes empreses els resulti difícil disposar de personal qualificat per executar projectes de desenvolupament de software o de programació d’equips industrials.

Altres vegades no és possible donar el cicle d’adaptació natural a un empleat amb la corba d’aprenentatge requerida en el lloc de treball.

El servei de outsourcing de personal està dirigit tant per a empreses que tinguin una necessitat puntual i esporàdica com para llargues estades. En INGESOM disposem de personal altament qualificat en els següents camps:

  • Enginyeria informàtica: desenvolupament de Software sobre plataforma Windows (.NET, WPF, …), aplicacions tipus SCADA i aplicacions de gestió de bases de dades.
  • Enginyeria industrial, especialitat en electricitat: disseny d’esquemes elèctrics, alimentació d’equips, càlcul de dimensionaments elèctrics i programació de microcontroladors.
  • Enginyeria industrial, especialitat en mecànica: disseny mecànic en 3D, control i regulació de màquines, disseny i càlcul de peces.
  • Enginyeria industrial, especialitat en electrònica industrial: programació de PLCs, Servos, Variadors, HMIs i robots entre d’altres.

La utilització de serveis de outsourcing de personal ajuda a les empreses a reduir els costos fixos de personal transformant-los en costos variables.

A més, això permet que les empreses centrin els esforços del seu personal en el nucli del seu negoci, deixant en mans de professionals experts els temes de programació.

INGESOM compta amb més de 10 anys d’experiència oferint serveis de outsourcing de personal.