Modernització d’aplicacions de gestió de base de dades

En ocasions existeixen negocis que encara funcionen amb una aplicació de gestió desenvolupada a mida sobre Microsoft Excel o Access, que habitualment presenten problemes de manteniment i impossibilitat d’ampliació. En Ingesom utilitzem eines de desenvolupament ràpid per dissenyar i desenvolupar aplicacions tant d’escriptori Windows com basades en Web per substituir les aplicacions obsoletes.

Els resultats són aplicacions dinàmiques, que faciliten l’operativa actual en ser accessibles des de qualsevol dispositiu (smartphone, tablet, PC…). A més de cobrir la funcionalitat requerida, les aplicacions permeten accedir a les dades de manera molt senzilla i intuïtiva, amb multitud de filtres, gràfics i informes personalizables tot amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions de l’usuari.