Manteniment de sistemes i assistència tècnica

El compromís d’INGESOM amb els clients va més enllà de la pròpia execució de cadascun dels projectes. Per això, un punt molt important de la nostra política de qualitat és el servei postvenda, per acompanyar els nostres clients al llarg de tot el cicle de vida dels projectes que realitzem.

El principal objectiu és augmentar la satisfacció del client, proporcionant-li els serveis següents:

  • Controls programats dels sistemes instal·lats
  • Suport tècnic
  • Manteniment de programes
  • Gestió d’actualitzacions

Amb aquesta sèrie de mesures s’aconsegueix un benefici comú, facilitant la planificació de les activitats diàries i aconseguint així un acompliment més eficient de les tasques realitzades.