Enllaç ERP amb Planta

Per treure tot el profit d’un ERP, est ha de valer-se d’interfícies amb els sistemes que corren en planta, com els MES (Manufacturing Execution Systems) o els SFC (Shop Floor Control).

Al contrari que els ERP que estan més enfocats al client, els sistemes MES o els SFC estan enfocats en els productes i els processos. Al estar connectats directament a les línies de producció, poden subministrar-li al ERP informació vital per a la presa de decisions en “temps real”.

La integració d’un sistema ERP amb planta genera grans sinergies.

El personal de producció pot tenir una visió general en temps real de les tasques en execució i dels principals indicadors (KPIs) relacionats amb els costos i el funcionament dels seus processos per prendre decisions ràpidament basades en dades reals i actualitzats, i al seu torn, permetre que l’administració tingui clar com s’està comportant la planta.

En INGESOM tenim experiència a adaptar-nos a qualsevol situació, trobant habitualment processos en fàbrica automatitzats que no poden ser per res modificats on hem d’entrar de manera no intrusiva per extreure les dades necessàries i servir-los al ERP.