INGESOM implanta el Sistema de Gestió Energètica en una important empresa ceràmica de la zona

25 Ago 2015
ingesom
592
0

INGESOM implanta en una important empresa ceràmica de la província de Castelló, el Sistema de Gestió Energètica capaç de monitorizar els principals usos energètics a diferents nivells. L’objectiu principal ha estat reduir costos en la planta mitjançant la detecció de sobrecostos energètics i l’avís de les anomalies al mateix moment en què es produeixen.

Per aconseguir-ho, s’han monitoritzat els consums energètics (gas, electricitat…) en diferents punts estratègics de la fàbrica: escomesa general, punts de distribució i a nivell de màquina. Amb tot això, a més dels consums energètics a nivell de màquina, també es disposa d’informació de l’estat de planta en temps real.

El sinòptic general de l’aplicació mostra de forma ràpida i intuïtiva alarmes actives, corbes de càrrega i fallades de comunicació entre altres. Així permet identificar ràpidament l’existència d’anomalies com a excessos d’energia reactiva permetent a l’usuari corregir aquesta desviació i evitar la penalització.

La visualització de l’històric de alamas en tota la planta ceràmica facilita la posterior anàlisi de les dades per part dels responsables i per tant, la presa de futures decisions.