Noticias

23 de juny de 2017

Llansola. Un exemple d’Indústria 4.0.

INGESOM ha implementat un sistema de control de producció i registre de motius d’atur en temps real en la productora de bescuit ceràmic en pasta vermella i pasta blanca Hermanos Llansola SL situada en Sant Joan de Moró (Castelló).
El control de producció és modular i com a primer pas s’ha desenvolupat una aplicació Web de gestió per a la zona de premses on els operaris introduïen manualment els paràmetres de les premses en cada canvi de format, la qual cosa comportava molt temps i possibles errors humans que minvaven la producció de la planta.
Amb la finalitat d’automatitzar aquest procés, INGESOM ha substituït les pantalles HMI existents per altres noves amb Ethernet que permeten comunicar amb el control de producció. També s’ha programat i engegat un nou PLC que comunica les noves pantalles amb l’aplicació de gestió.
El nou sistema de control de producció monitoriza l’ús de les premses, identificant com és la recepta de la premsa “òptima” per a la fabricació d’un article i guardant-la en la base de dades. Quan es torna a produir l’article en qüestió, el sistema configura de manera automàtica la premsa amb la configuració guardada amb anterioritat, amb el que s’aconsegueix que la premsa arrenqui sense problemes després de seleccionar l’ordre de producció en la pantalla HMI, reduint notablement el temps d’ajust de la premsa i els possibles errors humans, la qual cosa ha provocat un augment de la productivitat de la fàbrica.
El sistema permet a més comptabilitzar la producció i els minvaments a la zona de premses, a més de registrar els motius d’atur de les màquines d’aquesta zona. Tota la informació queda així centralitzada en la pròpia aplicació de gestió.

Noticias Relacionadas