Noticias

24 de maig de 2016

INGESOM virtualiza un PC en una fàbrica internacional de plàstics

INGESOM virtualiza el PC d’una màquina extrusora en una important fàbrica internacional de plàstics. Aquest PC havia deixat de funcionar definitivament i la programació de l’extrusora estava obsoleta, la solució més viable i menys costosa per al client ha estat clonar del disc dur i virtualizar el PC, per assegurar el funcionament i la producció de la màquina.

Noticias Relacionadas