Noticias

7 de maig de 2014

INGESOM programa pantalles Weintek en una coneguda empresa esmaltera

INGESOM com a especialista en desenvolupament de Software desenvolupa la programació de pantalles de la marca Weintek per a una coneguda empresa ceràmica amb preus molt competitius front altres marques tradicionals.
La empresa ceràmica necessitava una nova aplicació que li permetés conèixer els motius d’atur en una de les seves línies d’esmaltat, amb el que l’empresa ha aconseguit registrar aquests motius en una aplicació SCADA per a la seva posterior anàlisi i presa de decisions.
Amb la implantació d’aquest programa, l’empresa ceràmica té un registre de totes les accions relacionant els aturs amb l’usuari, i a més, coneix el motiu de cada atur ja que l’operari indica l’anomalia en temps real. En definitiva, la planta ha augmentat el control de la seva producció i amb l’històric de parades ara és possible planificar un manteniment preventiu.

Noticias Relacionadas