Noticias

24 de maig de 2016

INGESOM programa noves pantalles HMI i PLC de la zona de premses

INGESOM modifica la programació d’un PLC i de noves pantalles HMI de la zona de premses en una empresa ceràmica. Amb l’augment del nombre d’etiquetes disponibles que identifiquen un tipus diferent de terra emmagatzemada, ja no és necessari eliminar una etiqueta existent i millorem la identificació de les matèries primeres de manera que s’eviten errors humans i optimitzem el temps de treball.
A més, s’han modificat gràficament els sinòptics generals permetent veure d’un sol cop d’ull el tipus de terra emmagatzemada en cada sitja de la planta, facilitant el treball als operaris.

Noticias Relacionadas