Noticias

3 de març de 2019

INGESOM modifica el programa d’una màquina laminadora i encoladora de cartó al Brasil

INGESOM realitza una assistència tècnica en una màquina laminadora i encoladora de cartó en una fàbrica al Brasil per a l’empresa Control Techniques, líder mundial en el disseny i producció d’accionaments electrònics de velocitat variable per al control de motors elèctrics amb seu en Newtown, Gal·les. Compta amb delegacions dedicades de producció i I + D a tot el món, juntament amb centres d’automatització en 45 ubicacions al voltant del planeta.
Control Techniques és una empresa de Nidec, un dels principals fabricants mundials d’accionaments de diverses tecnologies, que es troben en una àmplia varietat d’aplicacions, com a ordenadors, telèfons mòbils, electrodomèstics, automòbils, plantes de fabricació i robots, entre altres. Compte aproximadament amb 300 filials i 140.000 empleats a tot el món, i amb unes vendes anuals superiors a 14,7 b$.
La màquina de cartó no estava ben configurada, la fulla no tallava les peces d’acord a la mesura establida pels tècnics, de manera que part de les peces produïdes no eren aptes per a la seua venda, ja que no coincidien les etiquetes adhesives amb les caixes de cartó on havien d’anar pegades segons les especificacions del client final.
INGESOM modifica els paràmetres del programa perquè la màquina tinga la configuració adequada i realitza els ajustos necessaris tant elèctrics com mecànics perquè les làmines adhesives i les peces pretallades de cartó encaixen a la perfecció.
A més, tots els equips elèctrics es verifiquen per a reduir problemes de manteniment en el futur, reduint possibles errors humans i facilitant el treball als operaris.
Amb aquestes millores realitzades la velocitat en la línia de producció pràcticament s’ha duplicat, el nombre de peces defectuoses han disminuït i no hi ha enganxades en les fases de producció. En conclusió, la productivitat de la màquina de cartó s’ha incrementat notablement amb el consegüent augment de beneficis per al client final.

Noticias Relacionadas