Noticias

26 de juny de 2020

INGESOM modernitza la programació d’una HMI en una màquina de descàrrega del forn

INGESOM instal·la una nova HMI de la marca WEINTEK i actualitza la programació per a optimitzar la gestió de receptes de la màquina de descàrrega del forn 1 en les instal·lacions de KEROS CERÀMICA, empresa situada a Nules (Castelló) amb més de 40 anys d’experiència en el sector de la fabricació i comercialització de paviments i revestiments ceràmics.
La substitució de la botonera obsoleta amb display per una moderna HMI tàctil permet registrar un ampli nombre de receptes, i facilita notablement la gestió dels paràmetres de la màquina segons les característiques de cada format. Amb aquesta millora els operaris són més eficients, tant per la disminució del temps emprat per a complir les seues tasques com per la reducció de possibles errors humans gràcies a un major grau d’automatització dels processos.
A més, mitjançant el sinòptic general els usuaris de KEROS CERÀMICA poden veure de manera senzilla i intuïtiva l’estat general de la màquina i cadascuna de les entrades i de les eixides digitals. Aquest augment de control sobre el procés productiu permet una detecció precoç de possibles avaries que ajuden a minimitzar els temps de reacció per a esmenar l’anomalia.
L’equip tècnic de INGESOM també instal·la nous variadors i realitza una millora en el sistema de gestió de velocitats que agilita el canvi de box amb un lleuger augment de velocitat, una modificació que garanteix que alguns formats puguen proveir correctament el forn i amb l’absència de buits el client obté un increment en la producció de peces.

Noticias Relacionadas