Noticias

15 d'octubre de 2018

INGESOM implanta un nou control de producció a Toledo

INGESOM implanta un nou sistema de control de producció mitjançant el desenvolupament d’un SCADA i una aplicació de gestió web en l’empresa GRES DE LA MANCHA S.L., fabricant líder de material ceràmic esmaltat d’alta resistència, durabilitat i baixa absorció situat a Los Yébenes, Toledo.
El nou SCADA reemplaça el software anterior i monitoritza el procés de producció de les plantes 2 i 3 de la fàbrica, digitalitza la major part de la informació que abans es gestionava a mà i la centralitza en una sola aplicació de gestió. D’aquesta forma és possible obtindre múltiples tipus d’informes i gràfics amb les dades de producció registrats facilitant la presa de decisions per part dels directius.
El Sistema de control de producció compta amb una arquitectura moderna que permet el seu accés des de diversos dispositius amb connexió a internet, com un mòbil, tablet o ordinador. De manera que els supervisors o directius poden monitoritzar l’estat de la fàbrica des de qualsevol lloc i en temps real, augmentant el control i la capacitat de reacció per a resoldre qualsevol dificultat que puga presentar-se en la gestió diària de la fàbrica.
El SCADA també registra i visualitza alarmes, tant si són per una avaria detectada on es redueix el temps de resolució emprat pels operaris, com si són de manteniment preventiu, que avisa d’aquells components que han de substituir-se. La correcta planificació d’aquestes tasques preventives minimitza els temps d’atur i a més redueix el nombre d’avaries en haver-hi un major control sobre tots els equips que finalment contribueix a millorar la productivitat de la planta.

Noticias Relacionadas