Noticias

15 d'abril de 2019

INGESOM implanta el Sistema de Gestió Energètica i integra dades de producció en EUROARCE

INGESOM implanta el Sistema de Gestió Energètica en el centre de producció de l’empresa EUROARCE situat a Onda (Castelló), líder espanyol en matèries primeres per a la indústria ceràmica, i integra les dades de producció per a centralitzar tota la informació en una sola base de dades, que li permetrà creuar dades i obtindre informació útil com la producció obtinguda i els seus costos associats d’energia.
EUROARCE engloba la divisió de matèries primeres per a la indústria ceràmica dins del Grup SAMCA, present en els sectors de Mineria, Energies Renovables, Polímers Plàstics, Fibres Sintètiques, Agroalimentària, Promoció Immobiliària, Agroquímica i Infraestructures Logístiques. En conjunt, SAMCA dóna ocupació directa a aproximadament 3.500 persones a Espanya, França, Itàlia, el Brasil, Colòmbia, l’Equador, Mèxic i el Perú.
El processament i comercialització en els principals mercats ceràmics es realitza a través de Euroarce Materias Primas SA en Ariño (Teruel), que mol, lava i calcina argiles i caolins; Euroarce S.R.L. en Civita Castellana (Viterbo, Itàlia), on es fabriquen pastes i esmalts per a la ceràmica de sanitari; i SAMCA Onda i EUROARCE CERAMICAS a Onda (Castelló), especialitzades en el processament de matèries primeres i fabricació de pastes atomitzades per a paviments i revestiments ceràmics.
El Software de Gestió Energètica monitoritza els consums energètics mitjançant la instal·lació de mesuradors col·locats en punts estratègics de la fàbrica com són l’escomesa general, els punts de distribució i cadascuna de les principals màquines. A més, permet definir i monitoritzar alarmes, configurar els seus límits segons les necessitats del client i donar avisos quan es produeix una situació anòmala com un pic de potència. L’avís d’incidències i la detecció de sobrecostos energètics donen un major control al client, redueixen temps de reacció i aconsegueixen un estalvi significatiu en els costos de llum i gas de la planta.
El sinòptic general de l’aplicació Web de gestió desenvolupada per INGESOM facilita al client consultar d’una sola ullada l’estat general de la planta de manera senzilla i intuïtiva. Així com també, permet visualitzar els principals indicadors d’assecadors i molins (tones, energia i eficiència), al costat de gràfics comparatius dels mateixos on es relacionen les dades de dies i mesos anteriors amb els actuals. D’aquesta manera, és possible detectar quan es produeix una disminució de la productivitat en la planta, investigar l’origen i prendre decisions per a esmenar-lo com més prompte millor.
Amb l’aplicació Web de gestió el client pot accedir a la informació des de qualsevol dispositiu, punt de fàbrica i fins i tot, des de fora de fàbrica a través d’una connexió VPN. Aquesta funcionalitat garanteix un major control sobre la fàbrica en tot moment i una disminució del temps de reacció enfront de qualsevol incidència que es produïsca, augmentant l’eficiència de la planta i el seu compte de resultats a final de l’any.


 
 
 

Noticias Relacionadas