Noticias

25 d'agost de 2015

INGESOM implanta el Sistema de Gestió Energètica en una important empresa ceràmica de la zona

INGESOM implanta en una important empresa ceràmica de la província de Castelló, el Sistema de Gestió Energètica capaç de monitorizar els principals usos energètics a diferents nivells. L’objectiu principal ha estat reduir costos en la planta mitjançant la detecció de sobrecostos energètics i l’avís de les anomalies al mateix moment en què es produeixen.
Per aconseguir-ho, s’han monitoritzat els consums energètics (gas, electricitat…) en diferents punts estratègics de la fàbrica: escomesa general, punts de distribució i a nivell de màquina. Amb tot això, a més dels consums energètics a nivell de màquina, també es disposa d’informació de l’estat de planta en temps real.
El sinòptic general de l’aplicació mostra de forma ràpida i intuïtiva alarmes actives, corbes de càrrega i fallades de comunicació entre altres. Així permet identificar ràpidament l’existència d’anomalies com a excessos d’energia reactiva permetent a l’usuari corregir aquesta desviació i evitar la penalització.
La visualització de l’històric de alamas en tota la planta ceràmica facilita la posterior anàlisi de les dades per part dels responsables i per tant, la presa de futures decisions.

Noticias Relacionadas