Noticias

24 d'octubre de 2016

INGESOM implanta el Sistema de Control de Producció

INGESOM implanta en una destacada empresa ceràmica del sector el Sistema de Control de Producció que permet la captura automàtica de dades de producció mitjançant el contaje de les peces produïdes en els diferents punts de la línia de fabricació, identificant les zones més problemàtiques i millorant la planificació de la producció.
D’aquesta manera el client disposa de tota la informació de producció en temps real el que ens permet conèixer la seva evolució, obtenir el nombre de minvaments de productes en cada punt de la línia, i identificar els temps de parada amb tota la informació relacionada (motius, operaris responsables de zona al moment de la parada, temps utilitzat per a la reparació o per a canvis de format, etc.).
El sinòptic general de l’aplicació mostra d’un sol cop d’ull i en temps real les ordres de producció actives i les alarmes proporcionant informació de l’estat de la producció. A més, l’històric d’alarmes permet obtenir dades com l’evolució de la producció d’un model en concret o el temps excedit sense el pas de peces, que finalment facilita la presa de decisions per part dels directius de la signatura ceràmica.
Aquest sistema s’ha interconnectat amb el ERP de fàbrica, del que es rep la programació a fabricar i al que se li acaba informant del resultat de la fabricació en temps real.

Noticias Relacionadas