Noticias

13 de novembre de 2019

INGESOM implanta el Sistema de control de producció de peces i parades

INGESOM implanta el Sistema de control de producció de peces i senyals de parada en les zones de premses i esmaltat d’una important empresa ceràmica de la província de Castelló. Amb aquest projecte el client desitja conéixer i controlar les hores de marxa i de parada de les màquines que treballen en les àrees de premses i esmaltat, així com també els motius que ocasionen cadascuna de les parades, per a posar en marxa accions que els minimitzen i que augmenten la productivitat de la planta.
Fins ara els operaris anotaven el nombre total de peces i parades de les màquines mitjançant parts de treball escrits de manera manual. Amb aquesta ampliació de control de producció, dins del Sistema de Gestió Energètica que ja els implantàrem fa diversos anys, el client pot visualitzar, registrar i fer consultes dels temps de marxa i temps de parada de cadascuna de les màquines. Així, la informació està centralitzada en una única base de dades, evitant possibles errors humans en l’elaboració dels comunicats de producció.
El Sistema de control de producció d’INGESOM a més de temps de marxa i parada, també registra dades com són el nombre de peces produïdes en les diferents màquines de la línia, el nombre de peces roïnes o els buits de la línia. La recopilació d’aquestes dades permet al client calcular d’una manera senzilla el OEE, indicador que quantifica la productivitat i eficiència dels processos productius. La correcta implementació del OEE millora el rendiment de la producció, ja que redueix els temps de parada, millora l’índex de qualitat del producte i augmenta l’eficiència dels empleats.

Noticias Relacionadas