Noticias

27 de febrer de 2020

INGESOM implanta el Programari de Gestió Energètica per a una processadora de minerals

INGESOM implanta el Software de Gestió Energètica per a una processadora de minerals situada a Castelló de la Plana. Es tracta d’una plataforma desenvolupada íntegrament per INGESOM més un desenvolupament a mesura per a adaptar-se completament a les necessitats del client. L’objectiu és reduir els costos derivats del consum de llum i gas en la planta, per mitjà de la detecció de sobrecostos energètics i l’avís de les anomalies en el mateix moment en què es produeixen.
El Software de Gestió Energètica monitoritza els consums energètics mitjançant la instal·lació de mesuradors col·locats en punts estratègics de la fàbrica com són l’escomesa general, els punts de distribució i cadascuna de les principals màquines.
La processadora de minerals tenia un problema afegit, patia moltes caigudes de tensió que afectava les màquines, fins i tot arribant a apagar molins, que interrompien el procés habitual de la fàbrica i era necessari arrancar de nou, amb el retard de temps i costos que implica. Amb el Software de Gestió Energètica d’INGESOM aquesta situació s’ha resolt mitjançant el monitoratge en temps real i l’enviament d’alarmes per reduir el temps de reacció davant caigudes de tensió.
A més, INGESOM instal·la mesuradors de capçalera amb menor marge d’error que li permet al client veure la qualitat del subministrament, detectar pics i obtindre un registre fiable de caigudes i microcaigudes de tensió ocorregudes, per a així, tindre més força de negociació enfront dels proveïdors d’energia.
INGESOM també desenvolupa l’aplicació Web de gestió, amb eines de Software de desenvolupament ràpid i gràfics intel·ligents, perquè el client puga veure de manera ràpida i intuïtiva l’estat de la planta d’una sola ullada i en temps real. Així mateix, és possible consultar múltiples informes gràfics, tant estàndard com personalitzats pel client, amb la finalitat de monitoritzar el consum de tota la planta i de creuar dades energètiques amb qualsevol dels seus equips i així detectar possibles incidències com l’atur d’una màquina que hauria d’estar en marxa.
Per a optimitzar el control sobre la fàbrica, l’aplicació Web de gestió ofereix la possibilitat d’accedir des de qualsevol dispositiu, punt de fàbrica i fins i tot, des de fora de fàbrica a través d’una connexió VPN. Totes les funcionalitats de l’aplicació contribueixen al fet que el client tinga un major coneixement en temps real de la seua instal·lació, reduïsca els temps de reacció davant qualsevol anomalia i optimitze la planificació de la producció.

Noticias Relacionadas