Noticias

27 de febrer de 2019

INGESOM fàbrica un nou quadre per a controlar l’ompliment de cubes

INGESOM fabrica un nou quadre per a controlar l’ompliment de cubes en la planta d’una important distribuïdora de material primes. L’antic quadre estava obsolet, ara les mànegues estan sanejades, la documentació elèctrica està actualitzada i compleix amb la normativa vigent. Amb el quadre nou el client pot identificar les connexions en cas d’avaries, simplificant el manteniment del mateix i reduint el temps de treball.
A més, en cada sitja hi ha una botonera que permet realitzar accions com l’ompliment de cubes sense haver de desplaçar-se fins al quadre elèctric i veient en tot moment l’acció de càrrega, facilitant el procés per als operaris i augmentant el control sobre el procés.
En aquest nou quadre de control també s’ha unificat un segon quadre existent en la planta, així el client estalvia espai amb un sol quadre i té un únic punt d’accés el que permet un major control a més de minimitzar els possibles errors gràcies a la senzillesa del nou sistema.

Noticias Relacionadas