Noticias

30 de gener de 2018

INGESOM dissenya, programa i coordina l’ampliació d’un nou molí

INGESOM programa, dissenya i realitza l’engegada del nou armari de control que va a gestionar l’últim molí adquirit pel nostre client.
També es van dirigir i es van coordinar les tasques a realitzar per cadascuna de les empreses implicades en el projecte, incloent el fabricant del molí, l’instal·lador elèctric i l’especialista en la bàscula de la cinta de pesajeque alimenta el molí.
Gràcies a aquesta ampliació, la coneguda distribuïdora de matèries primeres aconseguirà augmentar notablement la producció afegint un nou molí a la seva planta, que li permetrà atendre les comandes dels seus clients amb una major eficàcia.
A més, els operaris de la planta podran veure d’una forma ràpida i intuïtiva el sinòptic general a través de la pantalla tàctil col·locada en el quadre de control i canviar de manera automàtica a manual segons les necessitats del moment. També poden monitorizar els valors dels senyals analògics i digitals del molí, i en cas de ser incorrectes s’emetrà una alarma d’avís immediatament perquè es pugui esmenar l’error.
A més, amb vista a aconseguir un major control en la planta en el futur, la pantalla tàctil instal·lada té connexió Ethernet que facilitarà la integració amb una aplicació SCADA per al Control de la producció, així com també permetrà el monitoratge de manera remota.

Noticias Relacionadas