Noticias

28 de setembre de 2016

INGESOM dissenya i desenvolupa un SCADA per al control d'ompliment de cubes

INGESOM dissenya i desenvolupa una aplicació SCADA per al control d’ompliment de cubes seguint les especificacions del client. Amb aquesta solució els errors humans en la planta s’han reduït gairebé íntegrament, ja que els operaris abans de carregar una cuba d’un determinat material necessiten permís de l’aplicació.
El sinòptic general permet als usuaris visualitzar ràpidament l’estat de les sitges, mostrant els nivells de càrrega, les alarmes, les cubes que hi ha dins de fàbrica i les ordres de càrrega pendents agilitant el treball dels empleats.
L’aplicació SCADA està instal·lada en les oficines de càrrega on els operaris controlen en temps real els camions cuba existents en fàbrica. A més, de forma molt intuïtiva el client pot veure la traçabilidad de les diferents càrregues augmentant significativament el control sobre les mateixes.

Noticias Relacionadas