Noticias

30 d'abril de 2020

INGESOM desenvolupa un kit per a monitoritzar els nivells de Sílice Cristal·lina respirable en l’ambient

INGESOM desenvolupa un kit per a monitoritzar i controlar els nivells de Sílice Cristal·lina respirable en l’ambient, dissenyat específicament per a qualsevol empresa del sector industrial on es triture, talle, perfore o mola materials, productes o matèries primeres que continguen sílice lliure en el seu procés productiu.
En 2017 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2017 per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball. Aquesta modificació indica la inclusió dels treballs que comporten una exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generat en un procés de treball i estableix un valor límit per a la pols respirable de sílice cristal·lina («fracció respirable») que ha d’estar subjecte a revisió, en particular a la llum del nombre de treballadors exposats.
Aquest kit per al mesurament de partícules desenvolupat per INGESOM és una solució que compleix amb la nova normativa establida a la UE, i també amb el Reial decret 665/1997 que va entrar en vigor a Espanya el passat 17 de gener de 2020. Mitjançant la instal·lació de diversos sensors de mesurament de pols en continu, instal·lats en alguns punts de la fàbrica seleccionats pel client, el sistema reacciona davant situacions anòmales generant alarmes i avisant a l’usuari per e-mail. Aquestes dades queden registrats en una base de dades i el client pot veure en la pàgina web la representació gràfica de la informació juntament amb alguns informes, que contribueix a l’augment del control sobre el nivell de partícules de pols i facilita la presa de decisions per part dels directius.
Actualment, INGESOM té instal·lats més de 50 kits de monitoratge de Sílice Cristal·lina respirable en l’ambient, en algunes de les empreses més conegudes del sector ceràmic de Castelló. La vida útil dels sensors de baix cost arriba fins als 10 anys, garantint la seua estabilitat per a un ús continu, el temps de resposta ràpid permet una monitorització en temps real i una confiabilitat millorada permet l’ús en ambients hostils. Tots aquests beneficis juntament amb un preu competitiu, converteixen aquest producte en idoni per a qualsevol empresa industrial que pretenga millorar el control sobre la pols de sílice en suspensió per a garantir unes condicions laborals òptimes als seus treballadors.
INGESOM desarrolla un kit para monitorizar los niveles de Sílice Cristalina respirable en el ambiente
INGESOM desarrolla un kit para monitorizar los niveles de Sílice Cristalina respirable en el ambiente

Noticias Relacionadas