Noticias

25 de gener de 2016

INGESOM configura una aplicació SCADA per al control de túnels d’assecat en una empresa maderera internacional

INGESOM realitza modificacions al programa d’un SCADA per a una empresa maderera internacional amb problemes en els túnels d’assecat, i per solucionar-los es van revisar totes les comunicacions amb els diferents PLC’s existents per verificar el seu bon funcionament.
L’aplicació SCADA disposa de diverses pantalles que permeten la configuració, monitoratge i introducció de les diferents corbes de càrrega per a cadascun dels assecadors. A més, és possible definir les corbes de càrrega establint la temperatura per a cadascuna de les zones dels assecadors.

Noticias Relacionadas