Noticias

3 de novembre de 2015

INGESOM automatitza molins d’una coneguda distribuïdora de matèries primeres

INGESOM automatitza molins que estaven controlats per PLC’s descatalogats i amb dificultats per trobar recanvis. Mitjançant terminals tàctils es monitoritzen i controlen multitud de paràmetres com la temperatura dels coixinets, les corbes de càrrega o les receptes, reduint els temps morts i millorant notablement la producció.
A més, s’ha realitzat una renovació integral dels quadres elèctrics de control sanejant i reorganitzant els equips per facilitar futurs manteniments, s’han instal·lat portes noves de doble fulla, eliminant elements innecessaris per al control i facilitant d’aquesta manera les tasques del personal de planta.

Noticias Relacionadas