Noticias

13 de febrer de 2019

INGESOM automatitza l’alimentació d’una nova ensacadora

INGESOM automatitza l’ompliment de la tremuja d’alimentació i realitza el muntatge d’un nou quadre de control per a l’ensacadora que acaba d’adquirir el nostre client. Com en projectes anteriors, INGESOM també coordina les accions a realitzar per cada empresa implicada en el treball, des del fabricant de l’ensacadora a l’instal·lador elèctric.
Amb l’antiga ensacadora els operaris realitzaven l’ompliment de cubes mitjançant un selector manual, que activava la sortida de matèries primeres de les sitges a la tremuja i a l’ensacadora. En l’actualitat, la nova ensacadora amb un quadre de control i una pantalla tàctil programada per INGESOM, els operaris tenen un major control sobre el procés ja que poden iniciar accions des de la pròpia pantalla, de forma fàcil i intuïtiva.
La tremuja sempre conté una quantitat controlada de matèries primeres gràcies a diversos sensors de màxim i mínim i hi ha una sèrie d’alarmes que avisen si per exemple no ha caigut la quantitat de material esperat. L’aspiració necessària a l’interior de les sitges és automàtica, estalviant energia i a més, els esquemes elèctrics actualitzats permeten identificar la procedència d’avaria en cas de produir-se. L’automatització de l’ensacadora facilita i simplifica les tasques a realitzar, reduint errors i temps emprat que es tradueix en un augment de la productivitat en la planta.

Noticias Relacionadas