Noticias

20 de desembre de 2018

INGESOM automatitza la recol·lecció de dades dels assajos de densitat i humitat

INGESOM automatitza la recol·lecció de dades obtingudes en els assajos de densitat i humitat, que es realitzen de forma puntual i contínua en la zona de premses d’aquest client, un fabricant de ceràmica i gres porcelànic de màxima qualitat amb dissenys innovadors.
L’electrònica obsoleta de la màquina que realitza les proves de compactació en la zona de premses s’ha substituït per un PLC i una HMI. Ara els resultats dels mesuraments queden registrats automàticament en la base de dades general de la planta, en comptes d’emplenar un informe en paper en cada zona, amb la consegüent reducció tant de temps emprat com de possibles errors humans.
Per a automatitzar els assajos d’humitat s’ha implementat una pantalla tàctil que simplifica i agilitza el treball dels operaris, ja que poden introduir les dades directament des de la pantalla. La generació dels informes deixa de ser una plantilla en paper per a convertir-se en un informe digital on els treballadors seleccionen una sèrie de camps, que permet unificar els informes de les diferents zones de la planta.
Amb aquestes millores el client aconsegueix afegir una nova funcionalitat a les màquines que ja té en planta, integrant tots els resultats i informes dels assajos en la base de dades general. Registrar i emmagatzemar tota la informació en una sola base de dades possibilita la generació d’informes amb dades creuades que faciliten la presa de decisions per part de la propietat.

Noticias Relacionadas