Noticias

5 d'agost de 2010

INGESOM aposta pel projecte de Marketers, impulsat per R&MK

La empresa R&MK ubicada a la Universitat Jaume I de Castelló, ha posat en funcionament un projecte pioner que apropa a empreses i estudiants. El funcionamient es molt senzill, ja que proporciona un servici de marketing integral assequible i amb garanties, i a més a més, és una bona oportunitat d’adquirir experiència per als recent titulats, junt a una persona amb grant vagatge professional. INGESOM continuant amb el seu caràcter innovador i tant a prop de l’entorn universitari, ha sigut la primera empresa en participar en aquest projecte, l’inici del qual no ha passat inadvertit en la majoría dels mitjans de la província, tal i com podem veure a continuació.

logo marketers de R&MK

Noticias Relacionadas