Noticias

8 de juliol de 2019

INGESOM amplia el control de producció implantat a Toledo

INGESOM afegeix noves màquines de la planta 2 en el control de producció ja implantat en l’empresa GRES DE LA MANXA S.L., fabricant líder de material ceràmic esmaltat d’alta resistència, durabilitat i baixa absorció situat en Los Yébenes, Toledo.
L’ampliació consisteix a incorporar noves màquines com l’assecador, el forn nou, la taula de càrrega, la línia d’esmaltat i les línies de format gran i xicotet en les aplicacions SCADA i Web. D’aquesta forma tots els elements estan configurats perquè la informació de producció es quede registrada en un únic sistema, permetent la consulta de l’estat del funcionament de planta i de la producció en temps real i facilitant la detecció de problemes en la producció.
En aquesta nova fase del control de producció de GRESMANC el punt més important és afegir la lectura dels comptadors de peces de cada màquina en temps real en l’aplicació del SCADA. Abans, els operaris registraven les dades de forma manual i ara és un procés automàtic que redueix els possibles errors humans i agilitza la recol·lecció d’informació.
A més, la visualització de les dades de producció en temps real permet comparar les dades actuals amb un objectiu que configuren els responsables des de l’aplicació SCADA, i sobre la base d’aquesta informació poden prendre decisions per a optimitzar la producció de la planta.

Noticias Relacionadas