Remodelació de software en la indústria ceràmica

Siendo tan importante en estos tiempos la reducción de costes y el aumento de la productividad, con la modificación e intervención de Ingesom, hemos doblado la producción en nuestra linea de envasado de sólidos.
— Miguel Ángel Caravaca
Producción, logística y Compras de Acrilatos


Acrilatos és una de les empreses espanyoles líders en producció i distribució de silicat sòdic, i la primera en formulació i producció de desfloculants per a la indústria ceràmica.

L’empresa situada a Onda, Castelló, tenia una màquina ensacadora antiga, amb un funcionament complex i sense esquemes elèctrics. Amb la solució d’Ingesom el client ha augmentat notablement la seva productivitat treballant amb dues cintes en lloc d’amb una, a més ara és possible funcionar i dosificar amb les dues o només amb la que més convingui segons les necessitats.

També s’han simplificat les tasques de l’operari eliminant receptes i configuracions que podien induir a error, reduint fallades humanes i optimitzant el temps dels empleats. A més, els hi hem lliurat un manual d’usuari i els esquemes elèctrics, que els hi permetran localitzar fàcilment avaries elèctriques en cas que es produeixin i els hi facilitarà una possible ampliació de la planta en el futur.