Historian en assecadors de llots per a STC

L’empresa Sistemas de Transferencia de Calor, S.A. centra la seva activitat en l’assecament de llots, entre altres productes. Els anys que aquesta empresa porta present en el sector l’han duta a aconseguir sistemes d’assecament cada vegada més eficients i amb menors riscos.

STC treballa amb un gran volum de dades i qualsevol parada no justificada implica complicacions i importants pèrdues econòmiques, pel que fa necessari tenir un bon control sobre la instal•lació.

Amb aquesta finalitat, en Ingesom s’ha configurat una aplicació Historian, que permet visualitzar totes les dades i a més, proporciona garantia i seguretat amb el registre i posterior emmagatzematge de totes elles. Aquesta aplicació facilita i ofereix la possibilitat de consultar i analitzar l’evolució, tant de l’empresa com del sector en què s’opera..