Col·laboració en el desenvolupament de Sysmac Studio per OMRON.

Software Sysmac Studio es l’eina d’OMRON creada per oferir el control complet d’un sistema d’automatització. Sysmac Studio integra configuració, programació i supervisió en una interfície senzilla. Aquesta eina avançada és el cervell del potent nou controlador de màquines de la sèrie NJ.

INGESOM va col·laborar en el desenvolupament del component CAM Editor de Sysmac Studio per a la definició de corbes CAM al propi Software.

Les taules CAM defineixen la relació entre fases de l’eix master i del seu desplaçament corresponent amb els eixos esclaus per a un sistema electrònic. Es coneix per Dades CAM a la fase d’un eix master i al desplaçament del seu corresponent eix esclau en la taula CAM.