Noticias

21 de desembre de 2022

Avantatges d’un sistema de control per a centres de recerca (2)

Videoenregistrament en resolució 4K dels tancs de peixos amb l’objectiu de completar la informació recollida pel sistema.

Les necessitats de seguretat i protecció de la informació, en centres de recerca, solen ser objecte de màxima cura, juntament amb les necessitats de flexibilitat i immediatesa d’accés a aquesta informació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Amb un sistema de supervisió i control centralitzat obtenim importants avantatges per als investigadors: control automatitzat de la instal·lació en temps real, tant de manera local com remotament, videoenregistrament en resolució 4K amb l’objectiu de completar la informació recollida pel sistema, i control automatitzat, en aquest cas, d’alimentació dels peixos per a automatitzar el dosatge d’aliment de manera individual.

Pel que respecta al segon avantatge, per a completar la digitalització de la informació és crucial comptar amb imatges del que succeeix en els experiments. En l’aplicació Web es representa la informació de manera gràfica que permet localitzar moments en els quals per exemple una variable ha canviat bruscament.

Prèviament a la instal·lació del sistema de videoenregistrament es podien extreure unes certes conclusions, però ara qualsevol anàlisi es complementa amb vídeos dels peixos en qualitat 4k, facilitant als investigadors confirmar les seves hipòtesis, i així completar les seves teories amb l’observació del comportament d’aquests. Gràcies a la qual cosa s’ha millorat substancialment en eficàcia i eficiència.

Agraïm la confiança dipositada al centre de recerca IATS del CSIC.

Noticias Relacionadas